Documentation and Strength Calculation Services in Kuopio and Varkaus

Strength calculation is part of Fimecon's daily work. We handle the design of pressure equipment, flexibility analysis of high and low pressure pipelines, and steel structures. Strength calculation is also used in product development and structural optimization. We also conduct earthquake measurements and with regard to sizing, we take the necessary standards into account.

Contact Details

Dokumentointi ja lujuuslaskentapalvelut Kuopiossa ja Varkaudessa

Lujuuslaskenta on osa Fimeconin jokapäiväistä työtä. Hallitsemme painelaitteiden mitoituksen, korkea- ja matalapaineputkistojen joustavuusanalyysit sekä teräsrakenteet. Lujuuslaskentaa käytetään myös tuotekehityksessä ja rakenteiden optimoinnissa. Teemme myös maanjäristysmitoitukset ja otamme mitoituksessa huomioon tarvittavat standardit.

Yhteystiedot

STRUCTURAL SIZING

  • LA (Linear Analysis)
  • LBA (Linear Buckling Analysis)
  • MNA (Material Nonlinearity)
  • GMNA (Geometrically and Geographically Nonlinear)
  • GMNIA (Inclusion of Initial Errors in Nonlinear Analysis)
  • Sizing at elevated temperature (Fire Extinguishers)
  • Wind & snow loads with country specific requirements
  • Earthquake (NCh2369, Asce 7-10, EN 1998)

PIPING AND PRESSURE EQUIPMENT

Piping

   Flexibility analysis

   ASME B31.1 & B31.3

Pressure Equipment

   ASME BPVC-I & BPVC-VIII EN standards

   More detailed FE analyses for situations where standard calculations are not sufficient

High and low pressure pipe fittings and equipment

SOFTWARE USED IN STRENGTH CALCULATION SERVICES

Steel Structures

   Autodesk Robot Structural Analysis

FE Analyses

   Spaceclaim as pre-processor

   Ansys Mechanical for Calculations

Piping Analyses and Pressure Equipment

   Fpipe

   Visual Vessel Design

   Mathcad Prime

Contact us