Dokumentointi ja lujuuslaskentapalvelut

Lujuuslaskenta on osa Fimeconin jokapäiväistä työtä. Hallitsemme painelaitteiden mitoituksen, korkea- ja matalapaineputkistojen joustavuusanalyysit sekä teräsrakenteet. Lujuuslaskentaa käytetään myös tuotekehityksessä ja rakenteiden optimoinnissa. Teemme myös maanjäristysmitoitukset ja otamme mitoituksessa huomioon tarvittavat standardit.

Yhteystiedot

Dokumentointi ja lujuuslaskentapalvelut Kuopiossa ja Varkaudessa

Lujuuslaskenta on osa Fimeconin jokapäiväistä työtä. Hallitsemme painelaitteiden mitoituksen, korkea- ja matalapaineputkistojen joustavuusanalyysit sekä teräsrakenteet. Lujuuslaskentaa käytetään myös tuotekehityksessä ja rakenteiden optimoinnissa. Teemme myös maanjäristysmitoitukset ja otamme mitoituksessa huomioon tarvittavat standardit.

Yhteystiedot

RAKENNEMITOITUS

  • LA (lineaarinen analyysi)

  • LBA (lineaarinen nurjahdusanalyysi)

  • MNA (materiaalinen epälineaarisuus)

  • GMNA (Geometrisesti ja materiaaliset epälineaarisuudet)

  • GMNIA (Alkuvirheen huomioon ottaminen epälineaarisessa analyysissä)

  • Mitoitus korotetussa lämpötilassa (palotilanteet)

  • Tuuli- & lumikuormat maakohtaisilla vaatimuksilla

  • Maanjäristys (NCh2369, Asce 7-10, EN 1998)

PUTKISTOT JA PAINELAITTEET

Putkistot

   Joustavuusanalyysit

   ASME B31.1 & B31.3, EN 13480

Painelaitteet

   ASME BPVC-I & BPVC-VIII ja EN -standardit

   Yksityiskohtaisemmat FE-analyysit tilanteisiin, joissa standardilaskut eivät ole riittäviä

Korkea- ja matalapaineiset putkenosat ja laitteet

LUJUUSLASKENTA PALVELUISSA KÄYTTÄMÄMME OHJELMISTOT

Teräsrakenteet

   Autodesk Robot Structural Analysis

Fe-analyysit

   Esikäsittelijänä Spaceclaim

   Laskenta Ansys Mechanical

Putkistoanalyysit ja painelaitteet

   Fpipe

   Visual Vessel Design

   Mathcad Prime

Ota yhteyttä