Laserkeilaus ja 3D-skannaus

  •  Laserkeilaus auttaa, kun suunnitellaan uutta laitteistoa vanhaan kohteeseen tai kun pitää saada vanhat koneet uuteen halliin. Yleensä vanhoista tehtaista piirustuksia ei ole, tai ne ovat vanhentuneet. Keilaamalla kohde, saadaan suunnittelutyö aloitettua tarkan ja ajan tasalla olevan pistepilven pohjalta.
  • 3D-käsiskanneria voidaan hyödyntää monimuotoisten ja vaikeasti mitattavien kappaleiden tallentamiseksi digitaaliseen muotoon. Skannaamalla kappale saadaan mallinnettua nopeammin ja tarkemmin kuin muilla mittausmenetelmillä. Syntynyttä 3D-mallia voidaan käyttää myöhemmin moniin tarkoituksiin esimerkiksi uusien suunnitelmien perustaksi tai vanhan kappaleen uudelleen valmistamiseksi.
Yhteystiedot

Dokumentointi ja lujuuslaskentapalvelut Kuopiossa ja Varkaudessa

Lujuuslaskenta on osa Fimeconin jokapäiväistä työtä. Hallitsemme painelaitteiden mitoituksen, korkea- ja matalapaineputkistojen joustavuusanalyysit sekä teräsrakenteet. Lujuuslaskentaa käytetään myös tuotekehityksessä ja rakenteiden optimoinnissa. Teemme myös maanjäristysmitoitukset ja otamme mitoituksessa huomioon tarvittavat standardit.

Yhteystiedot

LAITTEET & OHJELMISTOT

  • Laserkeilauksessa käytämme tarkkaa Leica BLK360 keilainta ja käsiskannerina meillä on Calibry 3D Scanner. Jälkikäsittelemme ja siivoamme pistepilvet CloudComparessa, jonka jälkeen suunnittelutyö tehdään esimerkiksi Solidworksissä.
  • Pienemmät kohteet voidaan pintamallintaa helposti, mutta tehtaiden ja hallien mallinnukset teemme alusta asti käyttäen pistepilveä alustana. Skannatun kohteen voi tietysti jättää myös vain pistepilvimuotoon.
  • Valmiin tiedoston tunnistaa yleisimmät asiakkaidemme käytössä olevat ohjelmat, kuten ReCap, Navisworks, Inventor ja Solidworks.