Energiateollisuuden suunnittelu- ja konsultointipalvelut

Paine- ja prosessilaitesuunnittelun alueella meillä on laaja kokemus energia- ja prosessiteollisuuden painelaite- sekä laitesuunnittelusta sekä puunjalostusteollisuuden laite- ja laitossuunnittelusta. Myös prosessiteollisuuden laitosten kunnossapitosuunnittelu on osaamisaluettamme.

Yhteystiedot

Energiateollisuuden suunnittelu- ja konsultointipalvelut Kuopiossa ja Varkaudessa

Paine- ja prosessilaitesuunnittelun alueella meillä on laaja kokemus energia- sekä prosessiteollisuuden painelaite- sekä laitesuunnittelusta sekä puunjalostusteollisuuden laite- ja laitossuunnittelusta. Myös prosessiteollisuuden laitosten kunnossapitosuunnittelu on osaamisaluettamme

Yhteystiedot

PAINELAITTEET

  • Painelaitesuunnittelun alueella meillä on kokemusta voimalaitos- ja prosessikattiloiden sekä jätelämpökattiloiden painerunkojen, komponenttien ja laitteiden suunnittelusta. Olemme suunnitelleet myös putkistoja, säiliöitä ja lämmönvaihtimia useisiin eri projekteihin.

  • Kattilalaitosten service- sekä varaosasuunnittelu

PROSESSILAITTEET

  • Prosessiteollisuuden koneet ja laitteet

  • Kuljetin- ja polttoainejärjestelmät

  • Vaneriteollisuuden laite- ja laitossuunnittelu

Ota yhteyttä