Matti Taskinen aloitti Fimeconilla laitossuunnittelupuolen päällikkönä

Fimeconilla aloitti tällä viikolla uusi laitossuunnittelupuolen päällikkö Matti Taskinen. Tervetuloa!

"Olen työskennellyt viimeiset 11 vuotta voima- ja soodakattiloiden laitesuunnittelijana, josta 9 vuotta suunnittelun valvojana. Päävastuualueenani on ollut korkeapaineputkistot ja niihin liittyvät laitteet. Minulla on laaja kokemus projektitoiminnasta, asiakasvaatimuksista, kolmannen osapuolen- ja viranomaisvaatimuksista, valmistus prosesseista, asennusvaatimuksista, CE-merkkauksesta ja muusta loppudokumentaatiosta. Olen ollut tiiviissä yhteistyössä lujuuslaskenta-, laatu-, prosessi-, osto- ja asennusorganisaatioiden kanssa.

Työkokemukseeni pohjautuen, parhaat mahdollisuudet lopputuotteen laadun ja asiakastyytyväisyyden varmistamiseksi antavat asiakas- ja viranomaisvaatimusten selvittäminen myyntivaiheessa tai projektin alkuvaiheessa, joka antaa mahdollisuuden näiden vaatimusten ymmärtämiselle ja täyttämiselle. Lisäksi panostus esisuunnitteluun ja suunnittelu dokumentaatioon esimerkiksi suunnittelu- / osto- / valmistus- / asennus- kriteerien ja -spesifikaatioita määrittämällä, painelaite- ja systeemiluokittelulla, alustavalla layout-suunnittelulla sisältäen tuenta konseptit, -sijoittelut ja riittävä joustavuus. Haluan kehittää suunnittelutiimiäni ja omia esimiestaitojani. Lisäksi haluan kehittää yleisesti projektitoiminnan laatua.
Tähän Fimecon on antanut loistavan mahdollisuuden aloittaessani painelaite- ja layout-suunnittelun tiiminvetäjänä ja laatujärjestelmän vastaavana.
-Matti"